Frihall™ BHG 130

Hallen har 130 kvm under tak. Barnehagemodellene kan ha sklie m/ klatrevegg.

På alle Frihallene (til barnehage, skole og idrett) består nettveggene av et finmasket antiklatrenett (8 mm hull).

Fakta

Størrelse: 135 m2
Lengde: 13,5 m
Bredde: 10 m
Sidehøyde: 3 m
Takvinkel: 8 grader

Tegninger

Last ned tegninger av Frihall™ Barnehage 130: