Om Frihall/Activaldi

For å imøtekomme sine elevers ønske om mer utegym og samtidig avlaste skolens tilgang på innehall, ledet Kjetil Hasselberg utviklingen av en Frihall. Frihallene™ er deretter videreutviklet til også å dekke aktivitetsbehov i idrettslag og barnehager.

Definisjonen av en Frihall™ er en “ulåst aktivitetshall med transparent tak og halvt fastvegg, halvt nettvegg”.

Frihallene™ utformes av Activaldi og leveres av JDBygg Norge eller en lokal / regional entreprenør.

Karikatur av Kjetil Hasselberg